Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/40905

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/40905 voor een Vergunning WBR boren tbv aanleg glasvezel Delta Fiber Netwerk onder af- en oprit A31 Li 23,8d Franeker

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m