Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2023/45212 voor het intrekken van de vergunning van Rietlanden Terminals B.V. aan de Amerikahavenweg 3 te Amsterdam.

Nog 23 dagen
Inzagetermijn:  t/m