Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw) RWS-2023/45265

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer RWS-2023/45265 voor Tata Steel IJmuiden, werkeenheid HIsarna voor het lozen van afvalwater op riool 100.

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m