Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het verlenen van een besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR), waarbij een vergunning is verleend aan Fastned voor het aanleggen, hebben, behouden en onderhouden van vier elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op verzorgingsplaats De Watering, langs rijksweg 8 (A8), hectometerpunt 3,7q, in de gemeente Oostzaan (zaaknummer RWSZ2021-00004080).

Nog 8 dagen
Inzagetermijn:  t/m