Kennisgeving besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken RWS-2023/39314

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/39314 voor een Vergunning WBR voor het leggen van een kabel door Enexis Netbeheer B.V. langs de A37 tussen km 12,7 en 12,3, voor onbepaalde tijd

Nog 6 dagen
Inzagetermijn:  t/m