Projectplan Waterwet Van Starkenborgkanaal

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, het projectplan geschiktmaking van het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van de Gerrit Krolbrug voor CEMT-klasse Va schepen.

Nog 29 dagen
Inzagetermijn:  t/m