Ontwerpbesluit avv draagbare batterijen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer en gelet op doelmatig afvalbeheer de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen algemeen verbindend te verklaren van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028. Het verzoek is ingediend door de Stichting Batterijen Federatie Nederland, Stichting Batterijen, en Stichting Organisatie

Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, namens producenten en importeurs die hebben ingestemd met het verzoek. Deze producenten vormen een belangrijke meerderheid van degenen die draagbare batterijen in Nederland in de handel brengen. De overeenkomst heeft betrekking op draagbare batterijen met een gewicht van 0-3 kg en industriële batterijen met een gewicht van 0-1 kg.

AVV staat voor 'Algemeen Verbindend Verklaring'. Dit is een term die wordt gebruikt in de Nederlandse wetgeving en betekent dat een bepaalde regeling of overeenkomst van toepassing is op alle personen en bedrijven binnen een bepaalde sector of branche.

Het dient hier ter uitvoering van de wettelijke verplichtingen voor producenten van die batterijen en accu’s ingevolge het Besluit regeling voor uitgebreide producenten verantwoordelijkheid en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. Vanaf 18 augustus 2025 heeft de overeenkomst betrekking op draagbare batterijen met een gewicht van 0-5 kg en industriële batterijen met een gewicht van 0-1 kg. De overeenkomst dient vanaf dan ter uitvoering van de

Batterijenverordening en bijbehorende nationale wetgeving. De overeenkomst vormt de financiële basis voor het opzetten, in stand houden, financieren en uitvoeren van een afvalbeheerstructuur voor hierboven genoemde batterijen en accu’s. Producenten nemen deel aan de afvalbeheerstructuur en dragen daartoe een afvalbeheerbijdrage af aan Stichting OPEN.

Nog 9 dagen
Inzagetermijn:  t/m