A-3-grondtekening behorend bij Raadsbesluit 11 mei 2023.pdf