20230705 A-1 De voordracht verzoekbesluit om onteigening Urkersingel.pdf