BPR-2024-101099 Hoogheemraadschap van Rijnland

Ontwerpbeschikking op grond van artikel 10.14 van de Omgevingswet voor de aanleg en instandhouding van een 20kV middenspanningsverbinding in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard.

Nog 20 dagen
Inzagetermijn:  t/m 
Lijst met downloadbare bestanden