Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, juni 2023

Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2023

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
RWS
Annotatie
In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

DISCLAIMER
Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Bijlagen:
 
31121608, 31109375, 31112397, 31125522	A27/A12 Ring Utrecht
31121609	Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase
31137594	Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl realisatie Vervanging & Renovatie oeverbescherming
31160061	Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering
31167564	PRC Onderhoud bodems vaarwegen WNZ 2024-2029
31167975 	Vervanging en Renovatie Amsterdam-Rijnkanaal
31167979 	Realisatie Vervanging en Renovatie A7 Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
31170000 	Vervanging en Renovatie Kunstwerken A44 (West-Nederland Noord)
31170140 	Langsdammen Nieuwe Waterweg (Kader Richtlijn Water)
31177144 	Zuidasdok Reconstructie Knooppunt Amstel
31177214 	Basis Onderhoudscontract 2024-2028 onderhoud oevers vaarwegen WNZ
31178770 	Dijkversterking IJmuiden
31179918 	Prestatiecontract vast/variabel onderhoud tunnels KWA A2-STT N35
31180508 	Vervanging van AGL-installatie op Bonaire International Airport
31181244 	Realisatie 3e tranche Kader Richtlijn Water (KRW)
31183995 	Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB)
31184531 	Realisatie MJPG en VenR Geluidschermen in WNN en ON
31187112, 31187113 	Programma Kustlijnzorg 2024-2027
31187282 	Groot Onderhoud A2-A12-A6
31189019 	Realisatie Geluidsschermen Vervanging en Realisatie A10 Noord
31189732 	Vervanging en Renovatie Spoorwegviaduct (West-Nederland Zuid)
31189931	Kader richtlijn water 6
31190013	Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid