Verstrekken gegevens huurder(s) ten behoeve van wettelijke taak (het gevelisolatieonderzoek) en AVG