Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, november 2022

Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, november 2022

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
Rijkswaterstaat
Annotatie
In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

DISCLAIMER
Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Bijlagen:
31103897 - Tilburg (TB) 3
31121608, 31109375, 31112397, 31125522 - A27/A12 Ring Utrecht
31121609 - Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase
31132716 - N35 Nijverdal Wierden Realisatie
31137594 - Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl realisatie Vervanging & Renovatie tranche 4 oeverbescherming
31156796 - West Nederland- Noord A-wegen (Groot) Variabel Onderhoud 2023-2025
31159502 - Het vervangen van het Kunstwerk Daelderweg over de A76
31159504 - Knooppunt Zaarderheiken
31159705 - Variabel onderhoud verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland
31160058 - Groot Onderhoud A2 HRR - A12 HRR
31160061 - Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering
31163486 - Onderhoudscontract NAT corridor Noordzeekanaal
31163634 - W-delen Haringvlietsluizen
31164858 - Brug Urmond (Realisatie)
31165340 - Basisonderhoud in Oost-Nederland uitvoeringsjaar 2024-2029
31165985 - Geulwandverdediging Gat van Ossenisse II
31167564 - PRC Onderhoud bodems vaarwegen WNZ 2024-2028
31167975 - Vervanging en Renovatie Amsterdam-Rijnkanaal (VenR ARK)
31167979 - Realisatie VenR A7 Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
31168219 - Meerjarenplan Geluidsanering Zuid Nederland fase 1 en 2
31169958 - Vervanging en Renovatie (VenR) Spooldersluis
31170140 - Langsdammen Nieuwe Waterweg (Kader Richtlijn Water)
31173992 - Renovatie Koninginnensluis
31174069 - VenR Onderzoeksprogramma – Raamovereenkomst herberekening bruggen en viaducten
31174445 - Sliedrechtse Biesbosch (Kader Richtlijn Water)
31177019 - Maeslantkering Hartelkering Grote I-dienst
31177146 - Divers Variabel Werk Oost-Nederland
31177214 - PRC 2024-2028 onderhoud oevers vaarwegen WNZ
31178770 - Dijkversterking IJmuiden
31179753 - WNZ Groot Variabel onderhoud Rijkswegen 2024
31180899 - Renovatie Corridorcentrale Nijmegen (project CCN)
31182350 - Verificatieberekeningen betonnen kokerbruggen 2022
31183995 - Programma overbruggen Backoffice
31184531 - Realisatie MJPG en VenR Geluidschermen in WNN en ON