2019 06 Lijst wegvakken & BN: Data basisnet weg én meest recente werkelijke intensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op basisnet en andere wegvakken

Excel file met de data van basisnet en meest recente jaarintensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op wegen

Auteur
M.M. Kruiskamp
Annotatie
Excel file met de data van basisnet en meest recente jaarintensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op wegen