Woo-besluit inzake Erotisch Centrum 25 april 2024

Op 25 april 2024 heeft Rijkswaterstaat een besluit genomen op een Woo-verzoek naar het voornemen van de gemeente Amsterdam om een Erotisch Centrum te realiseren op twee locaties binnen en net aangrenzend aan het Tracébesluit-gebied van Zuidasdok.