623 - 902_Brief aan TK inzake reactie op brief van de KRU kosten verdiepte ligging.pdf