4106 FW RHDHV tabel meetgegevens partijkeuringen bijlage Totaal_20190710_TD 9_1.pdf