4103 FW RHDHV tabel meetgegevens partijkeuringen bijlage Totaal_20190710_TD 6_1.pdf