Het verhaal van de Rijntakken

In de reeks kan het “Verhaal van de Rivier” worden gezien als een overkoepelend verhaal met gidsprincipes die, op basis van kennis van de rivier als systeem, aangeven hoe met de Nederlandse rivieren zou moeten worden omgegaan om hun duurzaam functioneren te garanderen met het oog op alle gewenste maatschappelijke functies en waarden. In de reeks concrete uitwerkingen miste nog een Verhaal van de Rijntakken. Dat is dit verhaal.

Met het verhaal dat nu voor u ligt hebben wij de karakteristieken van de verschillende Rijntakken, de problemen die daar spelen en de duurzaamheidsopgaven voor de toekomst op een rij gezet. Hierbij hebben wij de onderlinge verschillen tussen de Rijntakken zo goed mogelijk belicht. Het verhaal eindigt met gidsprincipes die zoveel mogelijk op de Rijntakken zijn toegesneden. Net als in het Verhaal van de Maas zijn de generieke gidsprincipes uit het Verhaal van de Rivier hierin te herkennen, maar zijn ze soms meer concreet gemaakt voor toepassing in de praktijk van de rivierbeheerder (Rijkswaterstaat) en beleidsmakers. Daarmee kan het Verhaal van de Rijntakken onder meer worden gebruikt als onderbouwing van het Beheerdersperspectief van Rijkswaterstaat.

Het Verhaal van de Rijntakken is een product van het Platform Rivierkennis van Rijkswaterstaat en is gebaseerd op de kennis van specialisten binnen en buiten Rijkswaterstaat. Het is een verhaal van deskundigen dat beheerders, beleidsmakers en bestuurders kunnen gebruiken om een visie of standpunt te bepalen. In de verhalen is up-to-date kennis verzameld van onafhankelijke deskundigen. Hierdoor vertegenwoordigen de verhalen niet noodzakelijkerwijs de mening van de organisatie waarbij de deskundige werken of van RWS.

Datum rapport
1 januari 2020
Auteurs
Brinke, W. ten, Zetten, R. van
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS), Platform Rivierkennis