Knelpuntanalyse Glinder en Groote Siege : conceptueel model en handelingsperspectief voor knelpunten in de vaargeul Lauwersoog-Schiermonnikoog

Dit rapport beschrijft de morfologische ontwikkeling van de geulen Glinder en Groote Siege ten zuidwesten van Schiermonnikoog. In beide geulen, die onderdeel uitmaken van de vaarroute van Lauwersoog naar Schiermonnikoog, wordt de laatste jaren onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd. De Zoutkamperlaag is de hoofdgeul in het bekken van het Friesche Zeegat en loopt van het zeegat tot Lauwersoog. De Glinder vormt een verbinding tussen de hoofdgeul Zoutkamperlaag en het Gat van Schiermonnikoog. De Groote Siege is een geuluiteinde op het laatste stuk van de veerroute en loopt tot aan de veerdam. Om inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkelingen van deze twee knelpunten, worden eerst de grootschalige ontwikkelingen in het bekken Zoutkamperlaag vanaf de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 beschreven waarna wordt ingezoomd op de kleinere schaal van Glinder en Groote Siege.

Auteurs
Meijers, C., Weerdenburg, R. van, Grasmeijer, B., Lenstra, K., Cleveringa, J.
Datum rapport
16 februari 2024
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland (RWS, NN)
Documentnummer
Document ID 11209267-004-ZKS-0001